vraagje

mag ik even bij je zijn
naast je staan
dicht tegen je aan
zonder dat je raad
wat er door me heen gaat
mag ik even dan
denken dat jij misschien
het zelfde vraagt
als je arm
de mijne raakt

Advertenties

droog je tranen

ik begrijp
dat een weg vol tranen
geen stevige grond ziet
want zo dik als de gedachte
de ruimte ook vult
er is geen houvast
in de spiegeling van verdriet
het steekt geen arm toe
laat ons alleen
waar de traan een traan optilt
en zomaar groeit in een ogenblik
maar misschien is
er de juiste kracht die toeschiet
niet voor niets
om te zien wie er nog staat
dus droog je tranen
lieve schat
want ik ben hier

van jou..

ook al kan ik niet lezen
begrijp ik de woorden anders
dan ze staan geschreven
toch voel ik alles
wat jij eigenlijk wilt zeggen
van jou naar mij in warme lijnen
zoals je stem
mijn hart laat kloppen

blue waves

if you want to carry
the feeling to the ocean
of blue waves
where desires may sway
under the sky of our minds
then take me in your lap
and kiss the dream in real life
before the stars steal our hearts
from the beautiful water
let us be one again
floating through the truth
in our new day

parels

glanzend en puur
als een kostbaar sieraad
zo tintelen gevoelen
soms opgewonden naar zinnen
zij die als parels van de ziel
onze gedachten stem geven
en misschien later
over zachte lippen
verder leven